สนับสนุนโดย
บ้านเสริมภูมิความรู้
หจก. พีซีเบรน
โทร. 02-885-7631-3
Fax. 02-885-7634
E-mail :
MD@PCBRAIN.CO.TH
บทกลอน รวมบทกลอนประทับใจ
บทความ ข่าวสารสาระน่ารู้
มุมพักสมอง รวมเรื่องเล่าขำขำ
รับสอนพิเศษ:// ฟิสิกส์ ม.ปลาย,คณิตศาสตร์ ม.ต้น โดยอารยะ พิสิฐโภคิน (ม.6 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์) ได้โควต้าวิศวจุฬา และเป็น 1 ใน 15 คน ฟิสิกส์โอลิมปิก (ค่าย สสวท.) โทร. 087-096-6654

HTML5


 กวดวิชาด้วยตนเองที่บ้าน
 ประหยัดเงิน-ประหยัดเวลาเดิน
 ทาง 2 Players : นักเรียนและ
 ผู้ปกครอง แบบทดสอบ  กว่า
 1,000 ข้อ พร้อมรูปภาพ
 
 ออกแบบสร้างข้อสอบด้วยตน
 เองตามจินตนาการตั้งโจทย์
 คำถาม-คำตอบ-เฉลย พร้อมใส่
 รูปภาพVDO ประกอบเป็น คำ
 อธิบายแยกข้อสอบเป็นชุดๆ
 ระดับชั้น_วิชา_หัวเรื่อง

 โปรแกรมห้องเรียนอัจฉริยะ จัด
 ทำทะเบียน ID. ของนักเรียน
 เพื่อ บันทึกประวัติการทำทดสอบ
 และประเมินผลการเรียนนัก
 เรียน(ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบ
 เครือ ข่าย)
Load Counter