รับทำเว็บไซต์
รับทำซีดีเมนู
  ร้านอาหาร
รับทำซีดีอัลบั้ม
  รูปภาพ พร้อม
  ดนตรี ประกอบ
รับแปลงวีดีโอ
  เทปเป็นซีดี
      โปรแกรม ฌกส. (CWA) มีจุดประสงค์ครอบคลุมการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในส่วนของการบันทึก รายละเอียดทะเบียนสมาชิก, การจัดเก็บเงินใน
รูปแบบของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามระเบียบของพรบ. สมาคมฯ อีกทั้งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับ  แต่งโปรแกรมให้สอดคล้องกับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของแต่ละแห่ง โปรแกรมเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานง่าย ทีมงานพัฒนามีประสบการณ์กว่า
10 ปี พร้อมให้บริการติดตั้งอบรมการใช้งาน และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
 
 
จอภาพเมนู
ตัวอย่างสมุด
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
เชื่อมกับแฟ้มทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ (กรณีติดตั้งระบบสหกรณ์ฯ "COS")
สามารถจัดพิมพ์สมุด และการ์ดประจำตัวสมาชิก (กรณีติดตั้งเครื่องพิมพ์สมุดที่มีความหนา ตั้งแต่ 0.05 มิลลิเมตร)
บันทึก และพิมพ์รายงาน สฌ. 10 ตามพรบ. สมาคมฯ
ประมวลผลเรียกเก็บเงินสมาชิก พร้อมพิมพ์ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วยค่า สมัคร, ค่าบำรุง, ค่าสงเคราะห์ศพ และอื่นๆ
จัดพิมพ์รายงานตรวจสอบ พร้อมแสดงผลทางจอภาพต่างๆ
ติดตั้งระบบรหัสผู้ใช้งาน 3 ระดับ ป้องกันบุคคลอื่นเข้าถึงฐานข้อมูล
ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว และแบบเครือข่าย
ตัวอย่างการ์ด
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างรายงาน ส.ฌ. 10
สหกรณ์ฯ ที่สนใจ ติดต่อโดยตรง คุณพงษ์ศักดิ์ ปัญญจเร
สหกรณ์ฯ ที่ทำประกันรายปีไว้กับห้างฯ จะได้รับส่วนลดพิเศษ
 
Load Counter